Financování

Na začátku i na konci jsou vždy FINANCE. Jaké jsou možnosti metod Energy Contracting, Energy Performance Contracting, dotací u nás, peněz z EU? Pouze dobře připravené projekty mají šanci. Environmetální a energetické řešení mikroregionálních projektů, příprava pro financování z EU.

K jejich získání mnohdy potřebujete, i když někdy také ne, ENERGETICKÝ PRŮKAZ, doporučení EKIS, ENERGETICKÝ AUDIT, GENEREL.

Pro projekty s kogeneračními Energobloky a obecní i mikroregionální projekty s biomasou, pro usnadnění projektové přípravy umíme zpracovat STUDIE PROVEDITELNOSTI, pomůžeme Vám i se zpracováním žádostí a podkladů pro dotace.

Chystáte se zakládat malé bytové družstvo nebo společenství vlastníků – která z variant odkupu je pro vás ekonomicky nejvýhodnější?

Správným vedením účetnictví, nastavením plateb do fondu oprav, jejich vhodným zhodnocováním, ad. lze také ušetřit finanční prostředky společenství vlastníků nebo malého bytového družstva.

Bude nám potěšením, když se na nás obrátíte.

Tým RaES